English ภาษาไทย

+66 2840-7279, 7379, 7479

Q-Line Franchise

 

แนวคิดของ คิวไลน์ชอป (Q-Line Concept)

คิวไลน์ช้อป (Q Line Shop) เป็นลักษณะของร้านค้าปลีกศูนย์รวมผลิตภัณฑ์สแตนเลสครบวงจร เพื่อคนรักบ้าน  โดย ครอบคลุมในหมวดเฟอร์นิเจอร์สแตนเลส  (เก้าอี้สแตนเลส  โต๊ะสแตนเลส  ตู้สแตนเลส  เตียงสแตนเลส  รถเข็นสแตนเลส) เครื่องใช้ในห้องน้ำสแตนเลส เครื่องใช้ในห้องครัวสแตนเลส ราวตากผ้าสแตนเลส ชั้นวางของสแตนเลส เครื่องใช้ภายในบ้านต่างๆ และ เครื่องใช้ภายนอกอาคาร ที่จำเป็น ตามทำเล และกล่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน

จุดเด่นประการที่หนึ่งของ คิวไลน์ช้อป (Q Line Shop) คือ ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าที่จำหน่ายภายในร้าน เป็นสินค้าที่ได้รับการออกแบบ และ คัดสรรมาอย่างดี เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้สินค้าอุปโภค ที่มีดีไซน์ที่ทันสมัย  ตอบโจทย์ของลูกค้าทุกกลุ่ม ทุกเพศ และ ทุกวัน   มีความคงทน  อายุการใช้งานนาน ในราคาที่ไม่แพง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว  ทั้งยังถูกหลักสุขอนามัย เนื่องจากไม่เป็นสนิม และ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Recyclable) เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภคอย่างแท้จริง  

ประการที่สอง คิวไลน์ช้อป (Q Line Shop) ได้รับการออกแบบมาแตกต่างจากร้านค้าทั่วไป เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเน้นความเป็นกันเอง  บรรยากาศผ่อนคลายสไตล์ Simple, Smart Casual & Stylish  สรรสร้างความสุขในการเลือกซื้อสินค้า ด้วยการวางผังสินค้าเป็นหมวดหมู่ตามสภาพการใช้งานจริงในแต่ละมุมของบ้าน เพื่อคนรักบ้าน  อีกทั้งยังเป็นการสร้างความจดจำให้แก่ผู้บริโภค และเกิดความประหยัดในการลงทุนของผู้ประกอบการอีกทางหนึ่งด้วย

 
 
คุณสมบัติของผู้ขอแฟรนไชส์ 
 
มีความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจด้วยตนเอง
รักในงานขาย และบริการ
มีความพร้อมทั้งทางด้านเงินทุน สถานที่ และเข้าใจระบบแฟรนไชส์
สถานที่ ที่ทางผู้สนใจแฟรนไชส์นำเสนอนั้น ต้องอยู่ทำเลที่ความเหมาะสม ทั้งการต่อยอดธุรกิจ และมีความสะดวกสบายในการจอดรถ
มีเงินทุนอย่างเพียงพอในการที่จะพัฒนาและขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง
 
 
การสนับสนุนจากแฟรนไชส์ 
 
ได้รับสิทธิในการใช้ชื่อ และเครื่องหมายการค้า Q-Line ในการดำเนินธุรกิจ
ได้รับความช่วยเหลือ และคำปรึกษาในการวิเคราะห์ทำเล
ได้รับความช่วยเหลือด้านการออกแบบ ตกแต่ง และการควบคุมงาน
อุปกรณ์ภายในร้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณการลงทุนเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ประกอบการ
ได้รับความช่วยเหลือด้านข้อมูล และการให้คำปรึกษาตลอดสัญญา
ได้รับการสนับสนุนจากผู้ชำนาญการทั้งในส่วนของทีมตรวจสอบระบบการทำงาน และทีมพัฒนาธุรกิจ
ได้รับการอบรมทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากทาง Q-Line ที่เป็นมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
ได้รับการส่งเสริมการตลาดและการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
 
 

 

About us | Calendar | Career | Customer Service-Warranty Policy | Privacy Policy | Terms & Condition | Site MapCopyright 2024 Charoen Somprasong Co.,Ltd.
All Right Reserved

web design by webunique co.,ltd

subscribe to receive updates/promotions

Hot line

02-840-7279 / 02-840-7379